Hur man blir en lärare som jobbar online

Published by adminy on

Att jobba som lärare är ett varierande och stimulerande arbete som kräver en gedigen högskole- eller universitetsutbildning. Idag är det samtidigt ett av de mest utmanande yrken du kan ha. Barn och unga som inte får tillräckligt med stöd kan hamna snett och kommer snabbt ur det ordnade systemet. Lärarna jobbar ofta med små resurser och har svårt att räcka till.

Men om du tycker om att lära ut och känner att du har mer att ge finns det flera olika möjligheter att jobba hemifrån. Det finns ett stort utbud av hjälpmedel och läromedel för barn som till exempel behöver stödundervisning hemifrån. Är du utbildad lärare har du många möjligheter att jobba hemifrån och sköta det mesta av arbetsuppgifterna online.

När du har kunskap att dela med dig av

Webbaserad utbildning är idag den sektor som växer allra snabbast och som är störst när det kommer till digitala tjänster. Genom att erbjuda och paketera din kunskap digitalt och på webben kan du hjälpa barn och vuxna att bli bättre och utvecklas på olika plan. Din utmaning är att få folk och arbetsgivare intresserade av din kunskap och kompetens.

Många har stor kunskap inom ett område och mindre inom ett annat. Som egenföretagare är det inte alltid så lätt att förstå sig på allt som rör ekonomi och marknadsföring. Ta hjälp av de som kan så att allt blir rätt och riktigt från början eller gå en kurs för att lära mer dig mer. Många utbildningsföretag jobbar idag helt eller delvis onlinebaserat.

Hur kommer jag igång med webbaserade utbildningar?

Ett enkelt sätt att ordna en extra inkomst på är att söka sig till onlinebaserade företag som ger läxhjälp åt privatpersoner. Det handlar om barn och unga i olika åldrar men även vuxna som behöver språkstöd och önskar en personlig mentor och lärare. Detta kan vara ett bra sätt för dig att komma igång med en egen onlinebaserad verksamhet och bidra med din kunskap.

Med största säkerhet har du en studiecirkel-arrangör i din närhet som arrangerar massor av mindre kurser och utbildningar inom ett flertal olika ämnen och områden. Även när det gäller dessa kurser har utbudet ökat online. Här kan du exempelvis få möjligheten att skapa och driva en attraktiv onlinebaserad kurs på distans, som ger en stor flexibilitet för kursdeltagarna.

Skapa en egen utbildningskanal med videor

Det är inte alltid utbildningen behöver vara direkt och live utan många av utbildningarna handlar om att upprepa, träna och lyssna igen. När man har möjlighet att repetera sin inlärning blir resultatet riktigt bra. Nu talar vi om instruktionsfilmer. Här kan du göra mycket själv, spela in små filmer, prova dig fram och lära dig hur du skall placera dig själv och kameran.

Hämta inspiration från andra instruktionsvideor och få värdefulla tips. När du har producerat instruktionerna och utbildningen på film behöver den paketeras och synas i rätt kanaler. För detta bör du du ha en egen hemsida att jobba med eller använda dig av YouTube och skapa en egen kanal. På marknaden idag finns ett flertal olika verktyg för både produktion av utbildningsmaterial, marknadsföring och försäljning.

Kurs för dig som vill jobba med lärande online

En utbildning som kan vara intressant för dig som vill arbeta med lärande på distans är Extended Freedom. Det är ett kurskoncept som bygger på stöd, utbildning och kunskap för att jobba med lärande online. Utbildningen tar ett år och har olika temaperioder, onlinemöten och coaching både i grupp och enskilt. Allt för att hjälpa dig att utveckla en framgångsrik webbaserad utbildning.

Din kunskap kan ge dig ditt drömliv

Onlineutbildning bara växer och fler och fler ser fördelar med att fritt kunna planera sitt arbete, träffa sina klienter och kunder online, både i grupp och privat. Verktygen som krävs blir också bättre och enklare att förstå och jobba med. Detta kan absolut vara ett steg i rätt riktning för dig som vill jobba som lärare inom ditt specialområde och föredrar att jobba online.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *