Kombinera arbete och familj genom att arbeta hemifrån

Published by adminy on

Det är väldigt vanligt idag att känna att krav från både jobb och familj, och att hitta en balans mellan dessa två är inte alltid lätt. Det finns en stor risk att arbetet prioriteras för att det kräver det, och att familjen då känner sig åsidosatt.

Det största problemet är kanske ofta att du själv får dåligt samvetet för att du inte riktigt räcker till helt och hållet någonstans. Känner du igen dig i det här? Det finns en lösning på problemet, och denna lösning går ut på att jobba hemifrån. Men hur ska det gå till?

  • Planera din tid och ge familjen tid
  • Släpp kraven – sätt gränser även inom jobbet

Planera din tid och ge familjen tid

Genom att jobba hemifrån kommer du att kunna vara mer närvarande i familjelivet utan att riskera att försumma dina plikter på jobbet. Det blir allt lättare och vanligare att jobba hemifrån, och det ger möjlighet att sätta jobb och familj i balans på ett produktivt sätt. För att ett hemmajobb ska fungera tillfredsställande, är det viktigt att planera din tid noggrant. Hur mycket arbete du anser vara en lämplig mängd för dagen bör bestämmas i förväg så att du kan slutföra det du tänkt dig, men när du nått den mängden bör du släppa arbetet med gott samvete, fastän jobbet flyttat in hos dig.

När du bestämt hur mycket du ska jobba för dagen, vilka uppgifter du ska slutföra, gäller det för dig att hålla dig till din plan. Om du valt att jobba sju timmar, är det endast dessa sju timmar som bör vigas åt arbete. Jobba inte mer än det fastän du kanske känner att du skulle orka. Det är viktigt att komma ihåg att hemmet också är ditt hem, fastän det nu också är din arbetsplats. När du inte jobbar, planera in aktiviteter med din familj och glöm inte heller att ta hand om din fysiska hälsa genom träning eller dylikt.

Släpp kraven – sätt gränser även inom jobbet

När du planerar din aktiva arbetstid i ditt hem, tänk på att hålla dig inom en rimlig gräns. Du behöver inte jobba mer eller längre än vad du skulle göra på ett kontor utanför hemmet. En bra tumregel är att hålla arbetstiden och mängden till ungefär detsamma som hade gällt för dig vid dina tidigare arbetsförhållanden på ett kontor utanför hemmet. Om din arbetsdag tidigare varit sju timmar, kan du med gott samvete hålla samma gräns även hemma. Du behöver inte känna dig pressad att jobba mer eller längre för att du jobbar hemifrån. Att sätta gränsen för högt riskerar att påverka familjen.

Håll också en rimlig gräns för dina förväntningar på hur du ska vara tillsammans med familjen. Det är omöjligt att vara en perfekt förälder eller sambo fastän du flyttat jobbet hem för familjens skull. Det perfekta ligger ofta i det lilla. Kräv inte av dig själv att du ska vara med på alla barnens aktiviteter, att du ska laga en lyxmiddag varje kväll eller städa hela huset varje dag, för att du befinner dig hemma. Hjälp till med att städa, laga en normal näringsrik måltid som mättar familjen och, det viktigaste: prata med och visa intresse för din familj.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns en hel del fördelar med att jobba hemifrån, vilket förstås bidragit till att göra hemmajobb vanligare. Ett hemmajobb tillåter bättre flexibilitet, då du själv kan planera din arbetstid. Detta ger bättre möjligheter till andra aktiviteter, vilket inkluderar familj men också andra ärenden. Flexibiliteten och den i allmänhet lugna och bekanta arbetsmiljön tenderar också att vara mindre stressande än traditionella arbetsplatser, där kraven inte enbart gäller själva jobbet utan också den sociala samvaron med kollegor. Det finns således flera orsaker till att hemmajobb är ett mycket bra alternativ och bidrar till att balansera karriär och familj på ett positivt sätt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *